Kiwanis Dukken

424Anne Britt Aanensen leverer Kiwanisdukker til Nora Beth Nilsen, sykepleier på Barneavdelingen, Haugesund sjukehus.