AKtiviteter

KOMITEER:

Prosjekt/idekomite
Wenche Haraldseid
Solveig Tollaksen
Åse Hallesen

Dukkekomité
Anne Britt Aanensen

Materialforvalter:
Gunbjørg Ulveraker

Klubbutviklingskomite:
Liv Sørbotten
Alfhild Brattelid

Program og festkomite:
Åse Kyte
Gro Irene Tysland

Valgkomité:
Gunbjørg Ulveraker
Hjørdis Smedsvig

Presseansv.:
Alfhild Brattelid

Eliminate:
Anne Britt Aanensen