MØTEREFERAT FRA MEDLEMSMØTE 31.08.15

MØTEREFERAT FRA MEDLEMSMØTE 31.08.15

12 medlemmer møttes på Edda Kino kl. 19.30. for å se «Bølgen».