REFERAT FRA MEDLEMSMØTE DATO: 17.08.15

Kiwanis District Norden
Sekretær Alfhild Hinderaker, Smedasundet 56, 5528 HAUGESUND, Tlf.: 915 34 213

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE
Kiwanis Club KAIA www.kiwanis.no
DATO: 17.08.15
STED: Hemmingstad Kultursenter
TIL STEDE: 17 medlemmer
1. Velkomst og opprop
2. Innkalling: Godkjent
3. Referat: Det ble Ikke skrevet referat fra sommeravslutningen.
4. Divisjonsrådsmøte: Anne Britt Aanensen og Alfhild Hinderaker reiser.
5. Konventet i Drammen: Aud Edvinson, Wenche Haraldseid, Alfhild Hinderaker, Kirsten Tollaksen, og Anne Britt Aanensen reiser. Delegater er Aud Edvinson, Alfhild Hinderaker
og Anne Britt Aanensen.
5. Sotraklubben har 30 års jubileum: Vi er invitert til å delta på festen; men ingen påmeldinger.
Husk å gi gave til klubben! Styret avgjør hva som skal gis.
Interne Saker:
A)Vi er husløse 31.8. Venche Haraldseid, foreslår at vi tar en tur på Edda Kino. «Bølgen» er en film som mange ønsker å se. Kan vi treffes til vanlig tid for å gå ut for å spise?
B) Skal vi besøke bedriften Solstein, Vedavågen, den 14.9? Da bedriftsbesøket hos Kyvik Sild utgår?
C) Haraldsvang – dagen var vellykket. Eksakt overskudd kommer vi tilbake til. Annonseringen via Face book og utlevering av innbydelser levert i postkassene syntes å ha effekt på oppmøteprosenten. Det ble ikke annonsert via Haugesunds Avis dette året.
D)Haugesund Kommune har innbetalt kr. 27500.-, for søppelhenting på Kvala.
E)Kiwanis prosjekt Haugesund Krisesenter; Målgruppen er barn på senteret. Det er bestemt at vi skal støtte senteret med kr. 1500.- kvartalsvis/ Kr. 6000.- pr. år. (3 års-periode?)Pengene skal brukes til aktivisering av barna. For. eks. Lekeland og kinobilletter. Og til innkjøp av toalettartikler.
F) Kiwanisdukken: Det er levert ut 200 stk. Tallet ventes høyere før Kiwanis året er over.
G) Kiwanis nettsted kan nås på 2 måter:
 Haugesund Kaia kan nås via en lenke som er opprettet fra Face bok-siden Kaia, Kiwanis Haugesund.
 Innlogging til Medlemssider via nettet: Adressen til nettstedet (URL) er: kaia.kiwanis.no brukernavn kaia og passord HK13953Xb (husk store og små bokstaver). For å komme ut derfra er det bare å trykke på Logg ut og så nederst på siden Tilbake til Haugesund Kaia.

Loddsalg, kaffe og drøs.